Historie

 Sbor dobrovolných hasičů v obci Drahotěšice byl založen v roce 1895. V polovině 80-tých let 20.století byla jeho činnost utlumena a existence SDH byla pak udržována díky obci Drahotěšice pouze formálně. 

 Na jaře roku 2015 vznikla na popud HZS Jednotka SDH a následně byla obnovena i činnost SDH. V dalších letech se členská základna rozrostla také o ženy a děti a dobrovolní hasiči se začali naplno věnovat svému poslání.

Nácvik dětí se koná pravidelně každý pátek od 16:30hodin

  

 Recyklujte s hasiči

4823-recyklujte-s-hasici.jpg

Zpětný odběr elektrospotřebičů probíhá každou první středu v měsíci od 18 do 19 hodin ve dvoře za obecním úřadem