Výroční zpráva o činnosti SDH Drahotěšice 2016

 

Dámy a pánové, vážení hosté, rovněž vás vítám jménem svým i za drahotěšické hasiče.

Po založení jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2015 a formální obnově SDH Drahotěšice, byla v roce 2016 plně obnovena jeho činnost. K původním osmi historickým členům SDH přibylo dalších 32 členů, z toho 7 žen, 12 mužů a 13 dětí. Všech 12 mužů se zároveň stali členy zásahové jednotky. U HZS ČB  byl vyškolen jeden velitel jednotky a dva strojníci, další čtyři hasiči získali osvědčení pro práci s motorovou zaměřenou na činnosti v jednotce požární ochrany.

Na začátku března jsme po mnoha letech pořádali první hasičský ples v Drahotěšicích. Dále pak proběhlo vyčištění příkopů a lesa kolem silnice v Šíji a v květnu byl proveden sběr šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů. Na toto jsme navázali založením místa pro zpětný odběr elektrospotřebičů, kde mohou občané Drahotěšic odkládat nepotřebná zařízení. Spolu s mateřským centrem Drahoušci jsme se podíleli na přípravě a pořádání dvou dětských dnů na začátku a na konci léta. V záři bylo při akci závodů veteránů zajištěno občerstvení a kulturní program pro místní občany a účastníky závodů. Pro naše nejmenší jsme pak několikrát přichystali na louce u rybníčka naši požární techniku, kde si mohli vyzkoušet stříkaní na terče a díky přípěvku Nadace ČEZ se nám během podzimu podařilo pořídit kompletní výbavu pro požární útok dětí a na jaře se můžeme naplno pustit do tréninku. Členové jednotky během roku provedli odstranění několika stromů, které hrozily pádem a taky provedli kontrolu a vyčištění všech hydrantů v obci. Vyvrcholením loňského roku bylo opět pořádaní dalšího hasičského plesu, který se konal minulý týden.

Prioritou pro letošní rok bude příprava družstva mladých hasičů na soutěž v požárním útoku a zároveň se několika soutěží tedy i zúčastnit. Na jaře opět proběhne sběr šrotu a po celý rok bude pokračovat zpětný odběr elektrospotřebičů. Na konci léta uspořádáme při závodech veteránů jejich zastávku v naší obci. Po dohodě s MC Drahoušci se budeme opět podílet na dětských dnech a ve spolupráci s obecním zastupitelstvem provádět práce v obci spadající do činnosti SDH. Závěr roku bude patřit přípravě plesu, který se bude konat 12.ledna 2017.

Děkuji za pozornost

Nácvik dětí se koná pravidelně každý pátek od 16:30hodin

  

 Recyklujte s hasiči

4823-recyklujte-s-hasici.jpg

Zpětný odběr elektrospotřebičů probíhá každou první středu v měsíci od 18 do 19 hodin ve dvoře za obecním úřadem